Wyróżnienia i podziękowania

Podziękowania z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku

Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji insp. dr n. med. Radosław Juźwiak otrzymał podziękowania od nadinsp. Daniela Kołnierowicza Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku dla Kierowników i pracowników Zakładu Daktyloskopii i Zakładu Biologii CLKP za pomoc i współpracę przy realizacji czynności w ramach prowadzonego śledztwa.