Wyróżnienia i podziękowania

Podziekowania od Koła Naukowego Chemików WAT

Data publikacji 18.06.2018

Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji insp. dr n. med. Radosław Juźwiak otrzymał podziękowania od Koła Naukowego Chemików Wojskowej Akademii Technicznej za objęcie patronatem XI Międzyuczelnianego Seminarium Kół Naukowych.