Wyróżnienia i podziękowania

Podziękowania z Instytutu Ekspertyz Sądowych

Na ręce Dyrektora CLKP insp. dr n. med. Radosława Juźwiaka wpłynęły podziękowania od Dyrektora Instytutu Ekspertyz Sądowych dra hab. Leszka Wieczorka za udział podinsp. Katarzyny Razarenkow-Pawłowskiej - biegłej z Zakładu Chemii CLKP w przeprowadzeniu audytu wewnętrznego w Pracowni Badania Mikrośladów IES.