Wyróżnienia i podziękowania

Podziękowania z Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji

Data publikacji 19.04.2018

Do Zastępcy Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji insp. Adama Frankowskiego wpłynęły podziękowania od Zastępcy Dyrektora Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji mł. insp. Grzegorza Napiórkowskiego, za merytoryczną realizację prelekcji podinsp. Donaty Kłosowskiej oraz Anny Jurgi z Zakładu Biologii CLKP.