Wyróżnienia i podziękowania

Podziękowania z Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej

Na ręce Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji insp. dra n. med. Radosława Juźwiaka wpłynęły podziękowania z Departamentu Do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej dla podinsp. Alicji Olek z Zakładu Chemii CLKP za wykonaną opinię z zakresu badań chemicznych.