Wyróżnienia i podziękowania

Podziękowania z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

Na ręce Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji insp. dr. n. med. Radosława Juźwiaka wpłynęły podziękowania z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN za udział biegłych Zakładu Daktyloskopii CLKP w warsztatach rodzinnych.