Wyróżnienia i podziękowania

Podziękowania od Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP

Data publikacji 24.11.2017

Dyrektor Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP mł. insp. Łukasz Wiliński złożył podziękowania dla nadkom. Jakuba Modzelewskiego oraz Michała Boronia z Zakładu Biologii CLKP za organizację i przeprowadzenie wizyty fińskiej i bułgarskiej Policji w CLKP, która odbyła się w ramach wymiany CEPOL.