Wyróżnienia i podziękowania

Podziękowania od Dziekana Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Do CLKP wpłynęły podziękowania od prof. nadzw. dr hab. Zbigniewa Karpusa, Dziekana Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu dla insp. dr n. med. Radosława Juźwiaka, Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji za umożliwienie przeprowadzenia szkolenia dla studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika realizujących ścieżkę "Bezpieczeństwo wewnętrzne" w ramach projektu Uni-Komp-As.