Wyróżnienia i podziękowania

Podziękowania od Rady Ławniczej przy Sądzie Okręgowym w Warszawie

Do CLKP wpłynęły podziękowania od Przewodniczącej Rady Ławniczej przy Sądzie Okręgowym w Warszawie Pani Małgorzaty Polak w imieniu wszystkich ławników, uczestników wycieczki do Zakładu Biologii i Zakładu Daktyloskopii CLKP za możliwość zapoznania się z warunkami i efektami pracy ekspertów i biegłych obydwu placówek oraz prezentację zwiedzającym nowoczesne ich wyposażenie.