Wyróżnienia i podziękowania

Podziękowania od Głównego Inspektora Sanitarnego

Do CLKP wpłynęły podziękowania od Zastępcy Głównego Inspektora Sanitarnego Pani Izabeli Kucharskiej za udział podinsp. Anny Duszyńskiej w naradzie szkoleniowej Koordynatorów Zespołów ds. Nadzoru nad Środkami Zastępczymi Wojewódzkich Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych.