Wyróżnienia i podziękowania

CLKP wyróżnione Polską Nagrodą Innowacyjności

Z przyjemnością informujemy, że Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji zostało wyróżnione Polską Nagrodą Innowacyjności za realizację projektów badawczo-rozwojowych oraz współpracę w tym zakresie z różnymi podmiotami naukowymi i gospodarczymi.

W dniu 27 października 2016 roku podczas IV Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości w Lublinie nagrodę odebrał insp. Adam Frankowski, Kierownik Instytutu CLKP.