Wyróżnienia i podziękowania

Medal płk. Bronisława Gembarzewskiego dla Dyrektora CLKP

Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji insp. dr Waldemar Krawczyk otrzymał medal płk. Bronisława Gembarzewskiego, przyznawany za wspieranie działań polskiego muzealnictwa wojskowego.