Wyróżnienia i podziękowania

Dyplomy dla funkcjonariuszy z Zakładu Badań Dokumentów i Technik Audiowizualnych CLKP

Kierownik Zakładu Badań Dokumentów i Technik Audiowizualnych CLKP st. asp. Anna Przewor, Zastępca Kierownika Zakładu Badań Dokumentów i Technik Audiowizualnych CLKP podinsp. Ewa Lewandowska oraz funkcjonariusze z tego zakładu kom. Hubert Deptuła i nadkom. Agnieszka Wierzbicka otrzymali dyplomy za wspieranie działań polskiego muzealnictwa wojskowego.