Wyróżnienia i podziękowania

Podziękowanie dla Dyrektora CLKP insp. dr. Waldemara Krawczyka

Do Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji insp. dr. Waldemara Krawczyka wpłynęły podziękowania od Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji insp. Rafała Łysakowskiego za udział st. specjalisty Wydziału Rozwoju Naukowego CLKP Agnieszki Łukomskiej w szkoleniu doskonalącym dla oficerów polskiej Policji oraz oficerów przy Europolu i Interpolu.