Wyróżnienia i podziękowania

Podziękowanie dla Dyrektora CLKP insp. dr. Waldemara Krawczyka

Do Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji insp. dr. Waldemara Krawczyka wpłynęły podziękowania od Komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej płk Danuty Kalaman oraz Prezes Zarządu Wydawnictwa Euro-Media Sp. z o.o. Katarzyny Polesińskiej za objęcie patronatem Międzynarodowej konferencji naukowo-technicznej "Technika zabezpieczeń i komunikacji. Kierunki modernizacji jednostek organizacyjnych Służby Więziennej".