Wyróżnienia i podziękowania

Podziękowania dla Dyrektora CLKP insp. dr. Waldemara Krawczyka

Do Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji insp. dr. Waldemara Krawczyka wpłynęły podziękowania od Komendanta Szkoły Policji w Pile insp. Jerzego Powieckiego.