Wyróżnienia i podziękowania

Wyrazy uznania z okazji Święta Policji

Do Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji insp. dr. Waldemara Krawczyka z okazji Święta Policji wpłynęły wyrazy uznania od Dyrektora Instytutu Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX" dr inż. Elżbiety Witczak.