Wyróżnienia i podziękowania

Podziękowania dla przedstawicieli CLKP

Do CLKP wpłynęły podziękowania od Zastępcy Dyrektora Gabinetu Komendanta Głównego Policji za pomoc w przygotowaniu dokumentacji umożliwiającej podpisanie porozumienia dotyczącego wzajemnej współpracy oraz koordynacji działań w zakresie realizacji przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 603/2013 w odniesieniu do postępowań administracyjnych prowadzonych w sprawach cudzoziemców skierowane do przedstawicieli CLKP.