Wyróżnienia i podziękowania

Podziękowania dla Dyrektora CLKP insp. dr. Waldemara Krawczyka

Do CLKP wpłynęły podziękowania od Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Radomiu za przeprowadzenie szkolenia dla chemików skierowane do Dyrektora CLKP insp. dr. Waldemara Krawczyka.