Wyróżnienia i podziękowania

Podziękowania dla dr Anny Tryndy

Do CLKP wpłynęły podziękowania od Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Radomiu za przeprowadzenie szkolenia dla chemików skierowane do Kierownik Zakładu Chemii CLKP dr Anny Tryndy.