Wyróżnienia i podziękowania

Podziękowania dla pracowników CLKP za przeprowadzenie zajęć dla uczniów gimnazjum

Dyrektor Gimnazjum nr 112 im. Króla Jana Sobieskiego w Warszawie Iwona Rydlewska przesłała na ręce Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji insp. dr. Waldemara Krawczyka podziękowania za przeprowadzenie zajęć z uczniami dla Kierownik Zakładu Chemii CLKP dr Anny Tryndy oraz starszego specjalisty badawczo-technicznego, pracownika Zakładu Chemii CLKP, podinsp. Anny Duszyńskiej.