Wyróżnienia i podziękowania

Podziękowania dla CLKP za współpracę w tworzeniu otwartych zasobów wiedzy

Do Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji wpłynęły podziękowania od Biblioteki Nauki za owocną współpracę w zakresie tworzenia otwartych zasobów wiedzy w roku 2014. CLKP uczestniczy w powiększaniu zbiorów Biblioteki Nauki poprzez udostępnianie czasopisma "Problemy Kryminalistyki" w bazie CEJSH.