Wyróżnienia i podziękowania

Podziękowanie dla pracowników i funkcjonariuszy Zakładu Chemii CLKP

Na ręce Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji insp. dr. Waldemara Krawczyka wpłynęły podziękowania od PerkinElmer Polska kierowane do funkcjonariuszy i pracowników Zakładu Chemii CLKP za współpracę w czasie konferencji naukowej "Fizykochemiczne badania śladów kryminalistycznych w aspekcie prawa i postępowania karnego".