Wyróżnienia i podziękowania

Podziękowanie dla biegłego Zakładu Broni i Mechanoskopii CLKP

Na ręce Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji insp. dr. Waldemara Krawczyka wpłynęło podziękowanie od Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu kierowane do biegłego Zakładu Broni i Mechanoskopii CLKP nadkom. Marka Gosławskiego.