Problemy Kryminalistyki 2015

Problemy Kryminalistyki 289

SPIS TREŚCI
 
Z PRAKTYKI
 
Forensic aspects of the search for corpses
 
Joanna Stojer-Polańska
dr nauk prawnych
Marek Lisowicz
biegły sądowy Sądu Okręgowego w Gliwicach z zakresu weryfikacji wyznaczonego obszaru terenu działania w celu ustalenia miejsca ukrycia zwłok i przedstawienia propozycji doboru właściwych metod poszukiwawczych oraz środków technicznych, Wydział Poszukiwań Specjalnych
Jan Gołębiowski
biegły sądowy Sądu Okręgowego w Warszawie, Centrum Psychologii Kryminalnej
 

 
Potential risks when performing aviation accident site inspection
 
dr inż. Robert Konieczka
biegły sądowy z zakresu lotnictwa przy Sądach Okręgowych w Warszawie i Krakowie
Katedra Technologii Lotniczych Wydziału Transportu Politechniki Śląskiej
 

 
Forensic botany: current state of knowledge and possible applications in investigative practice
 
dr Daria Bajerlein
adiunkt w Zakładzie Taksonomii i Ekologii Zwierząt Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
prof. dr hab. Maria Wojterska
profesor w Zakładzie Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr Łukasz Grewling
adiunkt w Pracowni Aeropalinologii Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr hab. Mikołaj Kokociński
adiunkt w Zakładzie Hydrobiologii Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 

 
Problems encountered in the dactyloscopic investigation of anonymous corpses with fingerprint patterns preserved in silicone molds and the attempt to solve them
 
podinsp. Paweł Malinowski
Zakład Daktyloskopii CLKP
 

 
Capabilities of WITU relating to identification of explosives and the components containing thereof
 
mgr inż. Agata Kamieńska-Duda
Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia
mgr inż. Magdalena Czerwińska
Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia
mgr inż. Piotr Kasprzak
Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia
 

 
5.6 mm blank alarm cartridges (stun) - experimental studies
 
Jędrzej Michalczyk
student Wydziału Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej
mł. insp. w st. sp. dr Bogusław Zając
biegły sądowy w zakresie taktyki kryminalistycznej i zastosowań kryminalistyki w postępowaniach prawnych (SO dla Warszawy-Pragi)