Problemy Kryminalistyki 2006

Problemy Kryminalistyki nr 254/2006

         
   Spis treści / Contents      
         
 
Trendy w światowej produkcji i obrocie narkotykami
Recent trends in world drug production and trafficking

podinsp. dr Waldemar Krawczyk
ekspert w Wydziale Chemii Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego
  5  
         
 
Wartość diagnostyczna badań osmologicznych
Diagnostic value of osmological examinations

nadkom. dr Tomasz Bednarek
naczelnik Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Stołecznej Policji
  14  
         
 
Metoda profilowania konopi na podstawie składu pierwiastkowego - cz. III. Rozkład pierwiastków w zielu konopi. Analiza porównawcza. GF AAS
Profiling of cannabis upon elemental composition. PartIII. Distribution of elements in cannabis plants. Comparative analysis. GF AAS

mgr Marzena Kuras
doktorantka na Wydziale Farmacji AM w Warszawie
podinsp. mgr inż. Marek Wachowicz
ekspert w Wydziale Chemii CLK KGP
 
20
 
         
 
Biometria - zarys problematyki
Introduction to biometry

dr Krzysztof Krassowski
dr Ireneusz Sołtyszewski
adiunkci w Zakładzie Kryminalistyki i Medycyny Sądowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 
39
 
         
  Z PRAKTYKI   44-70  
         
 
Analiza inicjujących materiałów wybuchowych
Analysis of initiating explosives

prof. dr hab. Jan Błądek
pracownik w Instytucie Chemii na Wydziale Nowych Technologii i Chemii WAT
mgr Sylwia Pietrzyk
doktorantka w Zakładzie Materiałów Wybuchowych w Instytucie Chemii na Wydziale Nowych Technologii i Chemii WAT
ppor. mgr inż. Rafał Kowalczyk
II Mazowiecka Brygada Saperów
mgr Piotr Polak
specjalista w Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Stołecznej Policji
 
 44
 
         
 
Wybrane zagadnienia technologii produkcji kluczy samochodów na potrzeby koncernu Fiat
Selected issues of technology of producing keys

nadkom. mgr inż. Janusz Dobrowolski
specjalista w Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Stołecznej Policji
   48  
         
 
Niepewna osmologia
Uncertain osmology

podkom. inż. Dariusz Szymański
specjalista Analizy Kryminalnej Wydziału Wywiadu Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku
   51  
         
 
Polimerowe banknoty
Polymer banknotes

mgr Urszula Konarowska
ekspert z zakresu badań dokumentów w Zakładzie Kryminalistyki i Chemii Specjalnej ABW
 
59
 
         
 
Porównanie skuteczności działania różnych receptur roztworów ninhydryny
Comparison of effectivess of various ninhydrin solutions

podkom. mgr inż. Agnieszka Burczyńska
specjalista Sekcji Daktyloskopii w Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Stołecznej Policji
 
62
 
         
  KONFERENCJE I ZJAZDY   71-76  
         
 
Sprawozdanie z 41. dorocznego seminarium American Polygraph Association, Las Vegas, 16-21 lipca 2006
Report from 41st Annual Seminar of American Polygraph Association, Las Vegas, July 16-21, 2006

prof. dr hab. Jan Widacki
Instytut Wymiaru Sprawiedliwości Katedry Kryminalistyki Krakowskiej Szkoły Wyższej im. A. Frycza-Modrzewskiego
 
 71
 
         
 
VIII Sympozjum Policyjnych Ekspertów Badań Broni i Balistyki
8th Symposium of Police Experts in Fireams Examination and Ballistics

podinsp. mgr inż. Henryk Juszczyk
ekspert w Wydziale Mechanoskopii i Balistyki CLK KGP
 
73
 
         
 
IX Ogólnopolskie Seminarium Ekspertów Fotografii, Badań Zapisów Wizyjnych oraz Portretu Pamięciowego
9th National Seminar of Experts in Photogrphy Examination of Visual Recordings and Memory Portrait

kom. mgr Ryszard Sobolewski
ekspert w Wydziale Badań Dokumentów i Technik Audiowizualnych CLK KGP
 
74
 
         
  RECENZJE   77-80  
         
 
"Kryminalistyka" Jerzy Kasprzak, Bronisław Młodziejowski, Wacław Brzęk i Jarosław Moszczyński, Wydawnictwo Centrum Doradztwa i Informacji Difin, sp. z o.o., Warszawa 2006 r., stronic 328
"Forensic Science" Jerzy Kasprzak, Bronisław Młodziejowski, Wacław Brzęk i Jarosław Moszczyński, Wydawnictwo Centrum Doradztwa i Informacji Difin, sp. z o.o., Warsaw 2006, 328 pp.

rec. Józef Gurgul
emerytowany prokurator Ministerstwa Sprawiedliwości
   77  
         
 
PRZEKŁADY
 
81-87
 
         
 
Jürgen Müller: Funkcjonowanie, otwieranie i badania kryminalistyczne wkładki bębenkowej
Jürgen Müller: Functioning, unlocking and forensic examinations of lock cylinder
 
81
 
         
  SKOROWIDZ ZA 2006 R.  
88-90
 
         
         
  KOMUNIKATY  
91-92
 
         
 
Regulamin PTK
 
91
 
 
Regulamin "PK"
 
92