Problemy Kryminalistyki 2009

Problemy Kryminalistyki nr 265/09

 

Spis treści / Contents   

     
         
 

Nowe idee na polu standaryzacji – czy akredytacja laboratoriów kryminalistycznych powinna być obowiązkowa?
New ideas in the domain of standardisation – should accreditation of forensic laboratories be mandatory?

podinsp. Paweł Rybicki
dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego KGP 

 

5

 
 

Dopalacze – nowe psychoaktywne preparaty objęte kontrolą (nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii)
„Boosters” – new controlled psychoactive preparations (amendment to the Drug Prevention Act)

prof. dr hab. Bogdan Szukalski
konsultant naukowy w Zakładzie Neurochemii Instytutu Psychiatrii i Neurologii
dr Dariusz Błachut
ekspert w Biurze Badań Kryminalistycznych ABW
Marta Bykas-Strękowska
dyrektor Biura Badań Kryminalistycznych ABW

 

19

 
 

Oznaczanie zawartości alkoholu etylowego w płynach ustrojowych człowieka metodą chromatografii gazowej head-space – walidacja metody
Determining content of ethyl alcohol in human organic fluids by head-space gas chromatography – method validation

nadkom. Iwona Ostaszewska
ekspert w Wydziale Fizykochemii CLK KGP

 

33

 
 

Międzynarodowa wymiana danych genetycznych – rekomendacje ENFSI w sprawie rozszerzenia Europejskiego Standardowego Zestawu Loci
International exchange of DNA data – ENFSI recommendations on extending the European Standard Set of Loci

Jacek Drabik
specjalista w Wydziale Biologii CLK KGP

 

45

 
 
Z PRAKTYKI
 
48-62
 
 

Wizualizacja śladów linii papilarnych sekwencją metod: 1,2-IND – ninhydryna – ZnCl2 i 1,2-IND + ZnCl2 – ninhydryna – ZnCl2
Detection and enhancement of latents by a sequence of methods: 1,2-IND – ninhydrin – ZnCl2 and 1,2-IND + ZnCl2 – ninhydrin – ZnCl2

Ewa Rogoża
ekspert w Wydziale Daktyloskopii CLK KGP
Katarzyna Drzewiecka
ekspert w tym wydziale

 

48

 
 

Skradzione dinozaury
Stolen dinosaurs

podinsp. Marek Kocorek
zastępca naczelnika Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Opolu

 

59

 
 
Z HISTORII KRYMINALISTYKI
 
63-71
 
 

Katastrofa kolejowa pod Starogardem w 1925 roku – studium przypadku
Train crash near Starogard (Poland) in 1925 – case study

dr Krzysztof Halicki
Archiwum Państwowe w Bydgoszczy

 

63

 
 
KONFERENCJE I ZJAZDY
 
72-80
 
 

V Ogólnopolskie Seminarium Kryminalistyki nt. „Diagnostyka maskowanego zabójstwa” – Drzonków k. Zielonej Góry, 12–14 maja 2009 r.
5th National Forensic Seminar “Diagnostics of masked manslaughter” – Drzonków (Poland) 12–14 May, 2009

dr Józef Gurgul
emerytowany prokurator Ministerstwa Sprawiedliwości

 

72

 
 

Konferencja toksykologów sądowych „Wyzwania związane z używaniem środków psychoaktywnych w aspekcie bezpieczeństwa ruchu drogowego”, Poznań, 13–15 maja 2009 r.
Conference of Forensic Toxicologists „Challenges related to use of psychoactive substances in the aspect of road traffic safety” – Poznań, 13–15 May, 2009

Mariola Burstein
ekspert w Wydziale Fizykochemii CLK KGP

 

77

 
 
RECENZJE
 
81-87
 
 

Józef Wójcikiewicz: „Temida nad mikroskopem. Judykatura wobec dowodu naukowego 1993–2008”
Themis looking through the microscope. Judicature and scientific evidence, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa – Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności „Dom Organizatora”, Toruń 2009, stronic 267

dr Józef Gurgul

 

81

 
 

Regulamin „PK”        

 

88