Współpraca bilateralna

Beijing Genomics Institute (Chiny)

W dniu 7 listopada 2017 roku został podpisany list intencyjny pomiędzy Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji a Beijing Genomics Institute (BGI) określający obszary potencjalnych przedsięwzięć w dziedzinie nauk kryminalistycznych, co będzie realizowane poprzez:

  • wymianę doświadczeń i stworzenie platformy testowania nowych technologii i technik w obszarze badań genetycznych;
  • realizację wspólnych projektów w zidentyfikowanych obszarach;
  • wymianę wiedzy z zakresu badań i rozwoju;
  • doskonalenie zawodowe poprzez wymianę personelu;
  • rozpoznanie nowych obszarów współpracy będących w zainteresowaniu obu stron.

Więcej informacji o Beijing Genomics Institute (BGI) www.bgi.com