Współpraca bilateralna

Uniwersytet New Haven (USA)

W dniu 13 grudnia 2016 roku przedstawiciele Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji i Uniwersytetu New Haven (USA) podpisali list intencyjny w sprawie współpracy naukowej i wymiany szkoleniowej w obszarze nauk kryminalistycznych.

Współpraca instytucji ma dotyczyć w szczególności:

  • wymiany materiałów edukacyjnych i szkoleniowych, jak również doświadczeń związanych z wykonywaniem badań kryminalistycznych;
  • wymiany personelu w zakresie projektów badawczo-rozwojowych;
  • wymiany doświadczeń i informacji nt. nowych metod i technik wykonywania badań, w szczególności w dziedzinie genetyki;
  • poszukiwania obszarów wspólnych działań USA i Europy w zakresie badań kryminalistycznych;
  • przeprowadzania badań oraz organizacji spotkań związanych z bieżącymi problemami pojawiającymi się w dziedzinie kryminalistyki.

Więcej informacji o Uniwersytecie New Haven  www.newhaven.edu