Współpraca bilateralna

Sam Houston State University (USA)

W październiku 2015 roku przedstawiciele Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji i Sam Houston State University, College of Criminal Justice, Department of Forensic Science podpisali list intencyjny.

Współpraca instytucji ma dotyczyć w szczególności:

  • edukacji i szkoleń,
  • projektów naukowo-badawczych,
  • promocji współpracy w zakresie kryminalistyki,
  • wymiany doświadczeń między biegłymi policyjnych laboratoriów kryminalistycznych,
  • kształcenia biegłych w zakresie badań kryminalistycznych
  • poszukiwania obszarów wspólnych działań USA i Europy w zakresie badań kryminalistycznych.