W piśmie LAB (2/2013) ukazały się trzy artykuły, w których jest mowa o  CLKP
     
    
Tekst „Linie papilarne i łańcuch DNA” dotyczący procesu przygotowawczego do akredytacji ze szczególnym uwzględnieniem metody daktyloskopijnej i metody DNA prowadzonego w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji autorstwa pełnomocnika dyrektora CLKP ds. zarządzania jakością kom. Elżbiety Marciniak. W artykule znajduje się również wypowiedź kierownika Działu Akredytacji Laboratoriów Badawczych PCA Tadeusza Matrasa odnośnie do nowo opracowywanego dokumentu DAB określającego zasady oceny i potwierdzenia kompetencji dostawców usług kryminalistycznych.
     
           
   
W kolejnym artykule „EuroLab i CrimeLab zakończone” omówiony został przebieg XV edycji Międzynarodowych Targów Analityki i Technik Pomiarowych EuroLab oraz II edycji Targów Techniki Kryminalistycznej CrimeLab, które odbyły się w dniach 10–12 kwietnia 2013 roku. CLKP brało udział w obu zdarzeniach.
 
     
           
   
Ostatni tekst, w którym znajdują się informacje o CLKP, przedstawia sprawozdanie z organizowanej w dniach 10–12 kwietnia 2013 roku przez CLKP konferencji „Miejsce zdarzenia”, która odbywała się równolegle z targami EuroLab i CrimeLab.