Informatyka Śledcza w CLKP

Informatyka Śledcza w CLKP

Badania informatyczne prowadzone są w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji od roku 1999. W pracowni badań sprzętu informatycznego wykonywane są opinie polegające na analizie informacji zawartych na różnorodnych cyfrowych nośnikach danych. Jedną z istotniejszych czynności wykonywanych podczas analizy cyfrowych nośników danych, jest odzyskiwanie zapisów usuniętych. Policyjni biegli przy użyciu zaawansowanych narzędzi informatyki śledczej oraz specjalistycznego sprzętu są w stanie odzyskać informacje z nośników o znacznym stopniu uszkodzenia. Prowadzone są też prace związane z ujawnieniem i analizą szkodliwego oprogramowania (np. szpiegującego) a także analizą śladów ulotnych (np. pamięci RAM). W chwili obecnej Pracownia pełni rolę komórki wiodącej w strukturach policji pod względem prowadzonych zaawansowanych badań sprzętu informatycznego.

Ponadto w pracowni prowadzone są prace badawczo-rozwojowe oraz wykonuje się  opinie kryminalistyczne o szczególnie wysokim stopniu skomplikowania, wymagające m.in. unikatowej aparatury badawczej.  W chwili obecnej Pracownia kieruje dwoma projektami realizowanym w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego których celem jest opracowanie nowych technik oraz narzędzi pozwalających na zwiększenie efektywności prowadzonych badań z zakresu informatyki śledczej. Pracownia organizuje również szkolenia, warsztaty, praktyki oraz coroczne sympozja, będące integralną częścią procesu kształcenia  przyszłych certyfikowanych specjalistów oraz biegłych.  Warto przy tym podkreślić, że w roku 2017 r. Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, zostało pełnoprawnym członkiem European Cybercrime Training and Education Group (ECTEG).

Z uwagi na nadrzędną rolę Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, na pracowni spoczywa obowiązek sporządzenia i przygotowania metodyk i wytycznych badań, które są obowiązujące dla wszystkich laboratoriów kryminalistycznych komend wojewódzkich Policji.