Wydział Rozwoju Naukowego

Zespół Obsługi Projektów Badawczych

Zadaniem Zespołu Obsługi Projektów Badawczych jest rozpoznanie możliwości i wsparcie merytoryczne działań zmierzających do pozyskiwania środków finansowych na programy badawcze i inne działania z części budżetu przeznaczonego na naukę lub innych funduszy.

 

Aktualnie CLKP uczestniczy w następujących projektach badawczych:

 • GeNN - Genetyczna identyfikacja zwłok o nieustalonej tożsamości
 • Kołowy Autonomiczny Namierzacz i Analizator "KANIA"
 • Genetyczny portret sprawcy oraz ofiary przestępstwa - opracowanie systemu do określania wyglądu człowieka i pochodzenia biogeograficznego poprzez analizę DNA z wykorzystaniem sekwencjowania następnej generacji (NGS)
 • System oznaczania, ewidencji oraz śledzenia obiegu materiału dowodowego z wykorzystaniem nowoczesnych technologii geoinformacyjnych (POIR.04.01.04-00-0119/15)
 • Wspólnie przeciwko przestępczości przez edukację
 • Sewage Monitoring System For Tracking Synthetic Drug Laboratiores - "microMole" (System monitorujący ścieki mający na celu wykrywanie laboratoriów produkujących narkotyki syntetyczne)
 • „Rekonstrukcja przebiegu zdarzenia na podstawie wyglądu śladów krwawych”
 • „Pomiarowe narzędzia wspomagające analizę pisma ręcznego i podpisów”
 • „Pozyskiwanie do celów procesowych informacji zakodowanych w podzespołach elektronicznych pojazdów i maszyn roboczych”
 • „Opracowanie systemu rozwiązań wspomagających prowadzenie dochodzeń popożarowych wykorzystujących nowoczesne technologie, w tym techniczne i informatyczne”
 • „Teleinformatyczny moduł kryminalistyczny wspomagający ujawnianie śladów linii papilarnych na trudnych podłożach chłonnych i niechłonnych”
 • „Pasywne i aktywne metody magnetyczne jako podstawa nowej metodyki badań związanych z wykrywaniem, zwalczaniem i neutralizacją zagrożeń terrorystycznych oraz przestępczości zorganizowanej”
 • „Opracowanie na potrzeby wymiaru sprawiedliwości wzorców nowych substancji psychoaktywnych oraz szybkich testów do ich wykrywania”