Wydział Rozwoju Naukowego

Zespół Informacji Naukowej i Wydawnictw

Popularyzacja metod badawczych i osiągnięć w stale rozwijającej się dziedzinie kryminalistyki to główny cel zespołu.

Do podstawowych zadań tego zespołu należy również:

  • koordynacja pracy Rady Naukowej CLKP
  • prowadzenie działalności wydawniczej
  • opracowywanie materiałów informacyjnych oraz prowadzenie działalności promocyjno-informacyjnej przy wykorzystaniu Internetu
  • prowadzenie biblioteki naukowej.

W ramach działalności wydawniczej zespół publikował dwa specjalistyczne periodyki – kwartalnik „Problemy Kryminalistyki” i „Biuletyn Informacyjny”, a ponadto serię wydawniczą „Zeszyty Metodyczne” oraz pozycje zwarte. Obecnie wydawane są „Problemy Kryminalistyki” i monografie specjalistyczne. Do zadań pracowników tego zespołu należy opracowanie i wykonanie szaty graficznej periodyków i projektów dokumentów, np. dyplomów i certyfikatów.

BIBLIOTEKA NAUKOWA CLKP

Biblioteka Naukowa CLKP działa od początku lat 60. XX wieku. Jest dostępna dla pracowników resortu spraw wewnętrznych, sądów, prokuratur i uniwersyteckich wydziałów kryminalistyki. Jej zbiory liczą prawie 7 tysięcy woluminów i obejmują 47 tytułów czasopism polskich i zagranicznych. Biblioteka CLKP jako jedna z nielicznych w Polsce prenumeruje uznane światowe czasopisma kryminalistyczne, takie jak „Journal of Forensic Sciences”, „Forensic Science International”, „Forensic Science Review” czy „Kriminalistik”. W bibliotece znajdują się także periodyki wydawane przez instytut oraz pozycje zwarte popularyzujące osiągnięcia z dziedziny techniki kryminalistycznej.

 

Streszczenia w języku polskim najciekawszych artykułów obcojęzycznych są udostępniane na potrzeby wewnętrzne, dzięki czemu adepci kryminalistyki mają ułatwiony dostęp do informacji na temat najnowszych światowych osiągnięć w tej dziedzinie. W zasobach biblioteki znajdują się zarówno pozycje z dziedziny szeroko pojętej kryminalistyki – badań dokumentów, broni, odcisków palców, narkotyków, DNA, problematyki przestępczości, fotografii kryminalistycznej, wypadków komunikacyjnych – jak i opracowania dotyczące prawa, szkolenia policjantów czy oględzin miejsc zdarzeń.