Wykłady seminaryjne realizowane przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji w 2018 roku

Wykłady seminaryjne odbywać się będą w godzinach 11.00–15.00 w sali „PEGAZ” Biura Logistyki Policji przy ul. Domaniewskiej 36/38 w Warszawie (wejście od ul. Magazynowej).

 

  1. „Zakres badań antroposkopijnych prowadzonych w CLKP – nietypowe przypadki" – Maria Szumilas-Wiśniewska – 10 stycznia
  2. „Wykorzystanie nowoczesnych urządzeń oraz metod stosowanych w kryminalistycznych badaniach mechanoskopijnych" – Ewa Jędrych, Krzysztof Biskup, Stanisław Grabowski – 15 lutego
  3. „Struktury odwzorowań występujące na różnych typach rękawiczek oraz prawidłowość wykonywania odbitek porównawczych w zależności od posiadanego materiału dowodowego" – Sylwia Kwarcińska, Marcin Bartnicki – 14 marca
  4. „Mikrobiologiczny odcisk palca – zastosowanie w genetyce kryminalistycznej" – Kamil Januszkiewicz – 18 kwietnia
  5. „Spojrzenie na badania mikrośladów w europejskich laboratoriach" – Katarzyna Razarenkow-Pawłowska – 16 maja
  6. „Wpływ opinii biegłych z dziedziny badań broni i balistyki na rynek sprzedaży broni na terenie Polski" – Henryk Juszczyk – 13 czerwca – zmiana terminu. Seminarium odbędzie się 27 czerwca 2018 r. w godzinach 11.00–15.00
  7. „Opracowanie na potrzeby wymiaru sprawiedliwości wzorców nowych substancji psychoaktywnych i szybkich testów do ich wykrywania – podsumowanie projektu badawczego realizowanego w latach 2015–2018" – Robert Bachliński – 19 września - zmiana miejsca. Seminarium odbędzie się w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 101, Aula B, sala 101.
  8. „Zastosowanie mobilnych platform do szybkiej analizy danych kryminalistycznych" – Magdalena Jabłońska, Anna Pałeczka, Kamil Januszkiewicz – 17 października
  9. „Międzynarodowe prawo jazdy" – Ewa Siedlecka, Anna Jachimczak – 7 listopada
  10. „Nowe możliwości techniczne w badaniach wizualizacyjnych" – Ewa Rogoża, Karolina Kozdrój-Miler, Katarzyna Drzewiecka – 21 listopada