Rada Naukowa

Skład Rady Naukowej CLKP kadencja 2017-2021

dr Mirosław Rosak
Dyrektor Wydziału Rozwoju
i Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta w Ostrołęce
Przewodniczący Rady Naukowej
nadkom. dr Magdalena Jabłońska

 

Zakład Biologii CLKP
Zastępca Przewodniczącego Rady Naukowej
dr Robert Bachliński
Zakład Chemii CLKP
Sekretarz Rady Naukowej
 insp. dr hab. Marek Fałdowski
Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji
w Szczytnie
Członek Rady Naukowej
prof. dr hab. Ewa Joanna Bulska
Dyrektor Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego
Członek Rady Naukowej
 prof. dr hab. Andrzej Pacut
Kierownik Zespołu Biometrii i Uczenia Maszynowego
w Instytucie Automatyki
i Informatyki Stosowanej Wydziału Elektroniki
i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej
Członek Rady Naukowej
Renata Leoniak
Zastępca Dyrektora
Departamentu Porządku Publicznego
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji
Członek Rady Naukowej
Paweł Rybicki
Prezes Zarządu Europejskiego Centrum Inicjatyw w Naukach Sądowych
Członek Rady Naukowej
st. asp. Krzysztof Biskup
Zakład Broni i Mechanoskopii CLKP
Członek Rady Naukowej

dr Kamil Januszkiewicz
Zakład Biologii CLKP
Członek Rady Naukowej
podkom. dr Krzysztof Klemczak Zakład Daktyloskopii CLKP
Członek Rady Naukowej
dr inż. Agnieszka Mroczek – Krakowian
Zakład Chemii CLKP
Członek Rady Naukowej