Rada Naukowa

Skład Rady Naukowej CLKP kadencja 2017-2021

dr Mirosław Rosak
Dyrektor Wydziału Rozwoju i Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta w Ostrołęce
Przewodniczący Rady Naukowej
nadkom. dr Magdalena Jabłońska

 

Zakład Biologii CLKP
Zastępca Przewodniczącego Rady Naukowej
dr Robert Bachliński
Zakład Chemii CLKP
Sekretarz Rady Naukowej
 insp. dr hab. Marek Fałdowski
Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji
w Szczytnie
Członek Rady Naukowej
prof. dr hab. Ewa Joanna Bulska
Dyrektor Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego
Członek Rady Naukowej
 prof. dr hab. Andrzej Pacut
Kierownik Zespołu Biometrii i Uczenia Maszynowego w Instytucie Automatyki i Informatyki Stosowanej Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej
Członek Rady Naukowej
Paweł Rybicki Prezes Zarządu Europejskiego Centrum Inicjatyw w Naukach Sądowych Członek Rady Naukowej
Marta Pilarska-Baran
Naczelnik
Wydziału do Spraw Badań i Koordynacji
Departament Porządku Publicznego
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
Członek Rady Naukowej
st. asp. Krzysztof Biskup
Zakład Broni i Mechanoskopii CLKP
Członek Rady Naukowej

dr Kamil Januszkiewicz
Zakład Biologii CLKP
Członek Rady Naukowej
podkom. dr Krzysztof Klemczak Zakład Daktyloskopii CLKP
Członek Rady Naukowej
dr inż. Agnieszka Mroczek – Krakowian
Zakład Chemii CLKP
Członek Rady Naukowej