Dla studentów

Studenckie praktyki zawodowe w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji

Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji umożliwia studentom zdobywanie pierwszych doświadczeń zawodowych w ramach nieodpłatnych praktyk, które pozwalają na zapoznanie się ze specyfiką funkcjonowania laboratorium. CLKP nie zajmuje się organizacją praktyk w laboratoriach kryminalistycznych komend wojewódzkich policji i Komedy Stołecznej Policji.

Termin składania dokumentów oraz zasady rekrutacji na praktyki studenckie w 2019 roku zostaną opublikowane na stronie internetowej CLKP pod koniec pierwszego kwartału 2019 roku.

Zgłoszenia przesłane przed ogłoszeniem terminów i zasad rekrutacji na 2019 roku nie będą rozpatrywane.