Materiały dla policjantów

Materiały dla policjantów

Instrukcja postępowania - zabezpieczanie materiału biologicznego z NN zwłok

Instrukcja postępowania - zabezpieczanie materiału biologicznego od osób zaginionych oraz osób spokrewnionych z zaginionymi

Instrukcja postępowania - korespondencja ze stroną zagraniczną w celu uzyskania dalszych informacji (w tym danych osobowych) dotyczących trafienia danych DNA - Prum

Procedura rejestracji osób z art. 74 kpk

Druk Interpol

  Zarządzenie nr 26 Komendanta Głównego Policji z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie wykonywania przez Policję zadań związanych z przetwarzaniem informacji o wynikach analizy kwasu deoksyrybonukleinowego (DNA) oraz prowadzeniem bazy danych DNA

Druki do Zarządzenia nr 26 KGP z dnia 10 lipca 2017 r. :

  • zarządzenie 
  • karta rejestracyjna próbki biologicznej
  • karta rejestracyjna profilu DNA