Pozbawianie cech broni

Zatwierdzanie specyfikacji technicznych i potwierdzanie pozbawienia broni palnej cech użytkowych

Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji nie wykonuje obecnie potwierdzenia pozbawienia cech użytkowych broni palnej. Procedura zostanie wznowiona z chwilą nowelizacji Ustawy z dnia 21 maja 1999 roku o broni i amunicji oraz wydania stosownego rozporządzenia wykonawczego.

 
Akty prawne:

 

Kontakt:

tel.:  22 601 55 94
faks: 22 601 32 17
e-mail: clkpz2@policja.gov.pl