Badania zapisów wizualnych

BADANIA ZAPISÓW WIZUALNYCH

Efekty pracy biegłych pracowni badań wizualnych często są niezbędnym materiałem do sporządzenia opinii przez specjalistów z innych dziedzin. Dokonują oni rejestracji fotograficznej lub wideo przebiegu czynności procesowych. Specjalne techniki fotograficzne pozwalają na ujawnianie i odczytywanie pisma, druku, znaków, które zostały zamazane, odbarwione lub usunięte. Biegli przekształcają także zapisy wideo pochodzące najczęściej z kamer monitoringu na dokumentację fotograficzną, co umożliwia identyfikację osób i rzeczy. Ponadto dokonują konwersji formatów plików mało popularnych na możliwe do odtworzenia na standardowym komputerze.
 
BADANIA WYKONYWANE W CLKP: 
 
BADANIA ZAPISÓW WIZUALNYCH PRZEPROWADZA SIĘ W CELU:
 • ujawniania śladów i szczegółów metodami wizualnymi
 • określania techniki fotograficznej wykonania zdjęcia i sposobu jego obróbki
 • analizy obrazu w celu ustalenia:
       - jego zawartości
       - miejsca, z którego został wykonany jego zapis
       - śladów montażu
 • wnioskowania o urządzeniach rejestrujących na podstawie zapisu obrazu
 • identyfikacji przedmiotów na podstawie zarejestrowanego obrazu
 • analizy zawartości zapisu wizualnego
 • oceny sprawności technicznej urządzeń rejestrujących obraz
 • oceny poprawności sporządzania zapisów obrazu.

 

PRZEDMIOTOWE BADANIA WYKONYWANE SĄ TAKŻE W LABORATORIACH KOMEND WOJEWÓDZKICH:

 

UWAGA: Szczegółowy zakres badań należy zawsze konsultować z właściwym terenowo laboratorium kryminalistycznym w kraju.

 

Przykład interesującego badania.
 

Kontakt:
tel. (22) 601-55-99
e-mail: anna.przewor@policja.gov.pl