Ciekawe badania

 

Czy tak wyglądał Mikołaj Kopernik?

opracował:
podinsp. mgr Dariusz Zajdel
Wydział Badań Dokumentów i Technik Audiowizualnych
 
 

 
  W pierwszych dniach lipca 2005 roku do Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego KGP wpłynęło pismo Rektora Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku oraz Dyrektora Instytutu Antropologii i Archeologii WSH z prośbą o wykonanie rekonstrukcji wyglądu głowy na podstawie czaszki. Nie byłoby w tym nic nad wyraz interesującego gdyby nie fakt, że może być ona czaszką... Mikołaja Kopernika.
Grobu Mikołaja Kopernika poszukiwano na terenia archikatedry we Fromborku już kilkakrotnie. Pierwsze prace poszukiwawcze podjęło Warszawskie Towarzystwo Naukowe w 1802 r., a kolejne przeprowadzono w roku 1909 i 1939 r. Prawdopodobnie również Niemcy prowadzili swoje poszukiwania w czasie II Wojny Światowej. Wszystkie te próby zakończyły się niepowodzeniem.
   
 
     
 
 

Badania wiązały się z wykonaniem na zdjęciach czaszki siatki-szkieletu rekonstrukcji z naniesionymi grubościami powłok tkanki miękkiej oraz miejscami rozmieszczenia podstawowych elementów budowy zewnętrznej głowy. Średnie grubości pokrywy tkanki miękkiej opracowano na podstawie skal opracowanych m.in. przez antropologa i rzeźbiarza M.M. Gierasimowa. 

 

 
   

 
 
  Do wykonania "powłoki" skórnej głowy posłużono się fragmentami zdjęć twarzy, pobranymi z baz będących na wyposażeniu Zespołu Badań Antroposkopijnych. Często do odtworzenia jednego elementu twarzy posłużono się fotomontażem, na który składała się kompozycja z drobnych fragmentów nawet kilkunastu różnych np. nosów.
Tak przygotowane elementy składowe naniesiono na szkielet-siatkę markerów, rozmieszczając je w odpowiednich miejscach czaszki. Podczas doboru i opracowywania wyglądu elementów kierowano się wytycznymi analizy antropologicznej jak również ich wyglądem, sugerującym określony przedział wiekowy.
W związku z tym, że do tej pory typowanie czaszki jako pochodzącej od Mikołaja Kopernika stoi jeszcze pod znakiem zapytania, w trakcie opracowywania rekonstrukcji starano się nie sugerować utrwalonym w pamięci obrazem astronoma, traktując badania jako rekonstrukcję anonimowego starca. Jedynym odstępstwem od tej zasady było dopełnienie całości rekonstrukcji fragmentem stroju, który kojarzyć się może z tym, który widnieje na znanych wszystkim portretach Kopernika.
Wynik porównania zostawiamy również Państwa ocenie...