Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Uroczystość nadania uprawnień kandydatom na biegłych policyjnych laboratoriów kryminalistycznych

Data publikacji 10.12.2019

Dnia 10 grudnia 2019 roku w sali multimedialnej Biura Edukacji Historycznej - Muzeum Policji Komendy Głównej Policji przy ul. Orkana 14 w Warszawie odbyła się uroczystość nadania uprawnień kandydatom na biegłych policyjnych laboratoriów kryminalistycznych.

W uroczystości udział wzięli: nadinsp. Kamil Bracha - Zastępca Komendanta Głównego Policji, prof. dr. hab. Tadeusz Tomaszewski - Kierownik Katedry Kryminalistyki Kierownik Studiów Magisterskich w Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego, insp. dr n. med. Radosław Juźwiak - Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, insp. dr Krzysztof Borkowski - Zastępca Dyrektora CLKP, nadkom. dr n. med. Renata Zbieć-Piekarska - Naczelnik Wydziału Rozwoju Naukowego CLKP, kandydaci na biegłych policyjnych laboratoriów kryminalistycznych, kierownicy zakładów CLKP i naczelnicy lk kwp/KSP. Zebranych przywitał Dyrektor CLKP insp. dr n. med. Radosław Juźwiak. Nadkom. dr n. med. Renata Zbieć-Piekarska Naczelnik Wydziału Rozwoju Naukowego CLKP odczytała decyzję Dyrektora CLKP nr 293 z dnia 19 listopada 2019 roku w sprawie uprawnień do wydawania opinii oraz wykonywania czynności w policyjnych laboratoriach kryminalistycznych, zgodnie z którą uprawnienia otrzymało 15 kandydatów z 9 specjalności kryminalistycznych:

1) klasyczne badania dokumentów:

mgr inż. Tomasz Smereka - LK KWP w Rzeszowie,

sierż. sztab. Elwira Niewiadomska - LK KSP,

2) techniczne badania dokumentów:

kom. Tomasz Zięba - LK KWP w Opolu,

sierż. Andrzej Hudzik - LK KWP w Katowicach,

3) badania informatyczne:

mgr inż. Paweł Jaroszek - LK KWP zs. w Radomiu,

4) badania broni i balistyka:

asp. Sylwester Kępa - LK KWP w Szczecinie,

sierż. Emilia Pelczarska - LK KWP w Lublinie,

5) badania chemiczne:

sierż. sztab. Monika Gawda - LK KWP we Wrocławiu,

st. sierż. Karol Szusta - LK KWP w Białymstoku,

mł. asp. Marta Kosidlak - LK KWP w Rzeszowie,

sierż. Jakub Ryba - LK KWP w Rzeszowie,

6) badania daktyloskopijne:

sierż. sztab. Maciej Pruchnicki - LK KWP w Białymstoku,

sierż. sztab. Karol Leś - LK KWP w Rzeszowie,

7) badania śladów rękawiczek:

sierż. sztab. Maciej Pruchnicki - LK KWP w Białymstoku,

sierż. sztab. Karol Leś - LK KWP w Rzeszowie,

8) badania traseologiczne:

sierż. sztab. Urszula Ruszczyk - LK KWP w Olsztynie,

9) genetyka sądowa:

st. sierż. Maciej Radziszewski - LK KWP w Rzeszowie.

Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Kamil Bracha oraz Dyrektor CLKP insp. dr n. med. Radosław Juźwiak wręczyli kandydatom na biegłych świadectwa uprawniające do wydawania opinii w policyjnych laboratoriach kryminalistycznych. Szczególne wyróżnienie za uzyskanie najlepszego wyniku podczas egzaminu końcowego odebrał mgr inż. Paweł Jaroszek z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu. Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Kamil Bracha pogratulował uzyskania uprawnień nowym biegłym podkreślając jak ważną rolę będą pełnić w strukturach policyjnych. Kolejnym punktem uroczystości był wykład „Dylematy ekspertów kryminalistyki”, który wygłosił prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski z Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestnicy spotkania wysłuchali również wykładu „Metodyka kształcenia dorosłych: adaptacja zawodowa w relacji uczeń–mistrz” wygłoszonego przez podkom. Marcina Kopcia z Zakładu Badań Dokumentów i Technik Audiowizualnych CLKP. Na zakończenie uroczystości Dyrektor CLKP insp. dr n. med. Radosław Juźwiak podkreślił aspekt etyczny pracy biegłych odwołując się do treści przyrzeczenia złożonego przez nowych biegłych.

Fot. Jakub Milczarek (CLKP)

 

 

 

  • Uroczystość nadania uprawnień kandydatom na biegłych policyjnych laboratoriów kryminalistycznych od lewej: Dyrektor CLKP insp. dr n. med. Radosław Juźwiak, Zasępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Kamil Bracha, profesor Tadeusz Tomaszewski , insp. dr Krzysztof Borkowski, nadkom. Krzysztof Musielak