Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie Komitetów SIS/VIS oraz SIS/SIRENE

Data publikacji 12.03.2019

W dniu 12 marca 2019 roku w Brukseli odbyło się spotkanie członków Komitetów SIS/VIS oraz SIS/SIRENE dotyczące implementacji nowych rozporządzeń Systemu Informacyjnego Schengen (SIS). W spotkaniu zorganizowanym przez Komisję Europejską wzięli również udział eksperci krajowi z zakresu AFIS. Państwo polskie jako ekspert techniczny z zakresu AFIS, reprezentowała asp. szt. Małgorzata Walecka, specjalista z Zakładu Daktyloskopii Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji.

Pierwsza faza SIS II – AFIS została uruchomiona 5 marca 2018 roku. Wprowadzenie funkcji wyszukiwania biometrycznego w SIS II zostało osiągnięte przez eu-LISA w ścisłej współpracy z dziesięcioma państwami członkowskimi (w tym z Polską). Podczas posiedzenia omawiane były zagadnienia związane z wdrażaniem kolejnej fazy projektu SIS II – AFIS, obejmujące przetwarzanie w SIS śladów daktyloskopijnych, obrazów odcisków dłoni oraz wizerunku twarzy. Rozpatrywana była decyzja wykonawcza w zakresie ustanowienia zasad technicznych niezbędnych przy wprowadzaniu, aktualizacji, usuwaniu i wyszukiwaniu danych w SIS oraz wspólne standardy dla wyszukiwania. Ponadto Komisja Europejska przedstawiła aktualizację informacji w zakresie prac nad wdrażaniem pakietu SIS oraz plan posiedzeń Komitetów i Grup Eksperckich. eu-LISA przedstawiła prezentację na temat opracowanej przez Agencję statystyki dotyczącej ilości rejestracji, przeszukiwań, trafień oraz wymiany informacji uzupełniających w SIS. Odbyła się dyskusja o głównych trendach w tym zakresie. Przekazana została informacja o działalności szkoleniowej eu-LISA w 2018 roku i planach szkoleniowych na rok bieżący.