Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Odprawa służbowa z Zastępcą Komendanta Głównego Policji nadinsp. Kamilem Brachą

Data publikacji 07.03.2019

W dniu 7 marca 2019 roku odbyła się odprawa służbowa z nadinsp. Kamilem Brachą, Zastępcą Komendanta Głównego Policji. Z ramienia CLKP w odprawie udział wziął insp. Adam Frankowski, Zastępca Dyrektora CLKP.

W odprawie udział wzięli zastępcy komendantów wojewódzkich policji ds. kryminalnych, Komendanci CBŚP, Zastępca Dyrektora CLKP oraz dyrektorzy biur KGP. W trakcie odprawy insp. Adam Frankowski przedstawił aktualny zakres prac nad nowo tworzonym polskim zespołem DVI. Omówił wydatki budżetowe laboratoriów kryminalistycznych komend wojewódzkich policji na rok 2019 oraz przedstawił czynności realizowane przez certyfikowanego specjalistę z zakresu analizy plam krwawych na miejscu zdarzenia wraz z sposobem dokumentowania tych czynności.