Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Ogólnopolska Konferencja pt. „Biegli w polskim wymiarze sprawiedliwości: problemy i wyzwania”

Data publikacji 04.03.2019

W dniu 4 marca 2019 roku Instytut Wymiaru Sprawiedliwości wraz z Ministerstwem Sprawiedliwości zorganizował Ogólnopolską Konferencję pt. „Biegli w polskim wymiarze sprawiedliwości: problemy i wyzwania”.

Z ramienia CLKP w konferencji udział wzięli: insp. dr Krzysztof Borkowski, Zastępca Dyrektora CLKP, podinsp. Ewa Lewandowska, Zastępca Kierownika Zakładu Badań Dokumentów i Technik Audiowizualnych CLKP, mł. insp. Edyta Kot, Kierownik Zakładu Daktyloskopii CLKP, dr Anna Trynda, Kierownik Zakładu Chemii CLKP, mł. insp. dr n. med. Magdalena Spólnicka, Kierownik Zakładu Biologii CLKP. Konferencja dotyczyła kwestii związanych z praktycznym funkcjonowaniem instytucji biegłego. Poruszono problematykę potrzeb wprowadzenia efektywnych zmian prawnych usprawniających organizację i funkcjonowanie biegłych. Poddano analizie zagadnienia certyfikacji biegłych. Przedstawiono uwagi, stanowiska i postulaty na temat procesu centralizacji i decentralizacji biegłych oraz problematykę wynagrodzeń biegłych.

źródło i fot.: www.iws.gov.pl