Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie z przedstawicielami FRONTEX w CLKP

Data publikacji 11.03.2019

W dniu 11.03.2019 r. w siedzibie CLKP odbyło się spotkanie z przedstawicielami Agencji FRONTEX, dotyczące bieżącej współpracy w zakresie ochrony granic zewnętrznych UE. Z ramienia CLKP w spotkaniu udział wziął Zastępca Dyrektora CLKP insp. dr Krzysztof Borkowski oraz przedstawiciele Wydziału Rozwoju Naukowego, Zakładu Badań Dokumentów i Technik Audiowizualnych, Zakładu Broni i Mechanoskopii. Ze strony polskiej Straży Granicznej uczestniczył kpt. SG Adrian Wójcik KG SG.

W toku spotkania podsumowano dotychczasowe wspólne działania przeprowadzone w latach 2017 oraz 2018, w których uczestniczyli przedstawiciele CLKP oraz laboratoriów kryminalistycznych komend wojewódzkich policji. Bieżące spotkanie poświęcono było również zaplanowanym na rok 2019 kolejnym tego rodzaju operacjom z udziałem funkcjonariuszy z laboratoriów kryminalistycznych komend wojewódzkich policji i CLKP. Kolejną tematyką była prezentacja projektów, które Agencja Frontex planuje wdrożyć celem podniesienia poziomu skuteczności wykrywania fałszywych dokumentów a także pojazdów z sfałszowanym oznaczeniem identyfikacyjnym. Ze strony CLKP został zaprezentowany system FAVI dedykowany identyfikacji pojazdów oraz dokumentów, który jest wykorzystywany przez 400 funkcjonariuszy Policji i Straży Granicznej z 20 państw.