Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Warsztaty dla biegłych i certyfikowanych specjalistów z zakresu badań antroposkopijnych

Data publikacji 05.12.2018

W dniach 26–30 listopada 2018 roku w Zakładzie Kynologii Policyjnej w Sułkowicach odbyły się warsztaty dla certyfikowanych specjalistów oraz biegłych z zakresu badań antroposkopijnych, zorganizowane przez Zakład Badań Dokumentów i Technik Audiowizualnych Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji.

Pierwszy dzień zajęć wypełniły wykłady oraz prezentacje multimedialne dotyczące procesu opracowywania wersji wyglądu osób na podstawie dostarczonych zdjęć oraz tworzenia fikcyjnych wizerunków do tablic okazań. W trakcie następnych dni uczestnicy warsztatów musieli samodzielnie wykonać zestaw ćwiczeń, których wyniki oceniane były ostatniego dnia zajęć. Dzień ten poświęcony został również na ogólną dyskusję związaną z metodyką badań antroposkopijnych, tokiem szkolenia kandydatów na specjalistów i biegłych oraz zmianami w przepisach prawnych mających wpływ na możliwość  wykorzystywania w czynnościach graficznych komponentów pochodzących ze zdjęć konkretnych osób. Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji reprezentowali: podinsp. Ewa Lewandowska Zastępca Kierownika Zakładu Badań Dokumentów i Technik Audiowizualnych CLKP, podinsp. Dariusz Zajdel oraz st. asp. Maria Szumilas-Wiśniewska, biegli Zakładu Badań Dokumentów i Technik Audiowizualnych CLKP.