Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Międzynarodowa Konferencja „Nowoczesne i zaawansowane technologie stosowane w obszarze bezpieczeństwa państwa”

Data publikacji 03.12.2018

W dniach 28–30 listopada 2018 roku w Łodzi odbyła się Międzynarodowa Konferencja „Nowoczesne i zaawansowane technologie stosowane w obszarze bezpieczeństwa państwa” zorganizowana przez Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX” i Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie.

Z ramienia Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji w konferencji udział wzięli: insp. dr Krzysztof Borkowski, Zastępca Dyrektora CLKP oraz kom. dr n. med. Renata Zbieć-Piekarska, Naczelnik Wydziału Rozwoju Naukowego CLKP i kom. dr inż. Michał Borusiński, Kierownik Zakładu Broni i Mechanoskopii CLKP, którzy poprowadzili sesje tematyczne konferencji: „Procedury i technologie wspierające działania w obszarze bezpieczeństwa” i „Zastosowanie nowych technologii w obszarze bezpieczeństwa”. Konferencja zgromadziła przedstawicieli środowiska naukowego, służb bezpieczeństwa wewnętrznego oraz uczelni wyższych z kraju i zagranicy. W trakcie wystąpień prelegenci przedstawili nowe rozwiązania surowcowe, techniczne i konstrukcyjne środków ochrony indywidualnej i sprzętu służącego ochronie zdrowia i życia ludzkiego.