Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Warsztaty dla kandydatów na policyjnych biegłych z zakresu badań dokumentów

Data publikacji 22.10.2018

W dniach 15–19 października 2018 roku w Sułkowicach odbyły się warsztaty dla kandydatów na policyjnych biegłych zajmujących się problematyką fałszerstw dokumentów, zorganizowane przez Zakład Badań Dokumentów i Technik Audiowizualnych Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji.

Pięciodniowe zajęcia odbywały się w dwóch grupach. Pierwsza przeznaczona była dla kandydatów na biegłych z zakresu klasycznych badań dokumentów, a druga dla kandydatów z technicznych badań dokumentów. Warsztaty prowadzili doświadczeni biegli z laboratoriów kryminalistycznych komend wojewódzkich Policji z całego kraju. Po wysłuchaniu wykładów i części praktycznej uczestnicy wzięli udział w symulacjach rozpraw sądowych, występując w rolach biegłych. Każdy kandydat zaprezentował sporządzony przez siebie projekt opinii i zmierzył się z pytaniami zadanymi przez prowadzących zajęcia. Dodatkowo kandydaci na biegłych z zakresu technicznych badań dokumentów uczestniczyli w zajęciach prowadzonych w Narodowym Banku Polskim przez eksperta Małgorzatę Śmierzyńską z Wydziału Autentyczności Znaków Pieniężnych Departamentu Emisyjno-Skarbcowego.