Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Seminarium CLKP pt. „Zastosowanie mobilnych platform do szybkiej analizy danych kryminalistycznych”

Data publikacji 24.10.2018

W dniu 17 października 2018 roku odbyło się seminarium CLKP pt. „Zastosowanie mobilnych platform do szybkiej analizy danych kryminalistycznych”. Spotkanie otworzyła Joanna Dąbrowska, Zastępca Kierownika Zakładu Biologii CLKP, która podkreśliła, że mobilne technologie, umożliwiające szybkie badanie i analizę danych kryminalistycznych, stanowią potencjał w znacznym przyspieszeniu i wzroście działań wykrywczych.

Podczas spotkania przedyskutowano nowe możliwości przeprowadzania badań kryminalistycznych poza kontrolowanym środowiskiem laboratorium (bezpośrednio lub w niewielkiej odległości od miejsca zdarzenia). Prelegenci z Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji przedstawili swoje doświadczenia w zakresie realizacji prac badawczych związanych z wykorzystaniem kryminalistycznych mobilnych platform. Nadkom. dr inż. Magdalena Jabłońska, starszy specjalista badawczo – techniczny z Zakładu Biologii CLKP zaprezentowała możliwości systemów do szybkiej detekcji DNA. Biegli z Zakładu Broni i Mechanoskopii: st. asp. Krzysztof Biskup oraz kom. Robert Mróz przedstawili możliwości wykorzystania mobilnych platform w badaniach mechanoskopijnych na podstawie realizacji projektów badawczych: „Pozyskiwanie do celów procesowych informacji zakodowanych w podzespołach elektronicznych pojazdów i maszyn roboczych" oraz „Zaprojektowanie mobilnej platformy do wsparcia kryminalistycznych miejsc zdarzeń, w których może występować zagrożenie CBRN (chemiczne, biologiczne, radiologiczne, nuklearne)”. Prezentację poświęconą wykorzystaniu mobilnych stanowisk daktyloskopijnych wygłosiła podinsp. Beata Krzemińska, ekspert z Zakładu Daktyloskopii CLKP. Podczas seminarium uczestnicy mogli również zapoznać się z mobilnymi rozwiązaniami stosowanymi podczas realizacji badań chemicznych. Jowita Polak, biegła z Zakładu Chemii CLKP omówiła możliwości technologiczne jakie wykorzystano w projekcie „KANIA – kołowy autonomiczny namierzacz i analizator”, dotyczącym opracowania, budowy i przetestowania mobilnego systemu pozwalającego na wykrycie nielegalnych laboratoriów narkotyków syntetycznych oraz miejsc uprawy konopi narkotycznej.